Mesane Kanseri

İdrar kesesi içinde gelişen tümörlerdir. Birçok kanserojen maddeye maruziyet neden olarak suçlanmakla birlikte en fazla sigara ile ilişkilidir. Boya ve lastik endüstrisinde çalışanlarda görülme riski normal popülasyona göre daha yüksektir.

Belirtiler- Bulgular ve Teşhis

En sık görülen belirtisi ağrı size olmaksızın aralıklar ile tekrarlayan kanlı ve pıhtılı idrar yapmadır. Bunun yanı sıra sürekli sık idrara çıkma ve yanma olması gibi uzun süren ve tedaviye ragmen geçmeyen enfeksiyon belirtilerinde de şühelenmek gerekir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir.

İdrar tahlilleri (sitoloji, FISH) genellikle tatmin edici düzeyde teşhis koydurucu değildir. Mesane ulrasonografisi, bilgisayaralı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri sonucunda mesane içinde yeterince büyüklüğe ulaşmış bir kitle lezyonu görülebilir. Ancak kuvvetle mesane kanserinden şüphe edilen durumlarda en kesin teşhis yöntemi idrar kanalından ince bir optik aletle girilerek mesane içinin endoskopik olarak görülmesidir (Sistoskopi). Bu esnada görülen şüpheli lezyonlardan örnek alınarak patoloik değerlendirmeye gönderilir ve hatta mümkünse tamamı çıkarılarak tedaviye de başlanmış olunur.

Patolojik değerlendirme sonucunda mesane kanseri olarak sonuç alınırsa, kanserin mesane içindeki derinliği, dışarıya taşıp taşmadığı, uzak organlara metastaz yapıp yapmadığı gibi parametreler ışığında hastalık evresi belirlenir.

Tedavi

Mesane içinde yüzeyel şekilde bulunan, mesane kas dokusuna kadar inmemiş kanserler sistoskopi eşliğinde içerden temizlenerek aralıklı takibe alınır. Bu aralıklar ilk yıl için genellikle 3 ayda birdir.  Sigara içen hastalara mutlaka terk etmesi tavsiye edilir. Tekrarlama riski yüksek ve mesane içinde yaygın olan tümörler için mesane içine idrar kanalından takılan bir kateter aracılığı ile kemoterapi ilaçları verilebilir.

İlk teşhis anında mesane kasına kadar inmiş olan ya da takipte ilerleyen mesane kanserleri için vücudun başka yerine yayılım yoksa yapılacak en iyi tedavi yöntemi mesanenin tamamen çıkarılmasıdır (Radikal sistektomi). Bu durumda bağırsakların bir kısmı kullanılarak yeni bir idrar torbası yapılır.  Bu torba normal idrar yapma kanalına bağlanabilir ya da uygun olmayan hastalarda direk karın duvarına açılabilir. Mesanesinin alınmasını istemeyen ya da ameliyat için uygun olmayan hastalar için mesaneye vücut dışından ışın verilmesi de (radyoterapi) bir tedavi seçeneğidir.

Mesanenin tam olarak çıkarılamadığı durumlarda veya vücudun başka bir yerine yayılım olduğunda kemoterapi vermek gerekir. Kemoterapi bazı hastalara tümörün küçültülmesi ve mesane dışına muhtemel mikroskobik yayılımın önlenmesi amacı ile ameliyat öncesi de verilebilir. Ameliyat sonrası patolojik değerlendirmede mesane dışına tumor taşması şüphesi varsa yine ek tedavi olarak kemoterapi verilmesi gerekebilir.

Yorum yapın