Üretra Darlığı

Erkekte Üretra Darlığı

Üretra idrar kesesinden (mesane) sonra idrarın dışarıya kadar atıldığı yoldur. Üretra darlığı çok eski zamanlardan beri bilinen bir hastalıktır. Geçirilen enfeksiyonlar sonucunda veya travmalar sonrası üretra iyileşirken kalibrasyon kaybına uğrayarak darlırsa, içinden geçecek idrarın akışı güçleşir ve üretra darlığı şikayetleri başlar. Üretra mesane çıkışında prostatın bulunduğu ve bunun hemen aşağısında idrar kaçırmamayı sağlayan kas yapısının bulunduğu birinci kısım ile bundan daha sonraki ikinci kısımdan oluşur. Darlıklar genel olarak ikinci kısımda ortaya çıkar.

Günümüzde üretra darlığının en sık nedeni travmalar ve üretraya yapılan girişimler esnasında zarar verilmesi sonucu kötü iyileşmedir. Erkekte üretraya uygun olmayan şekilde sonda takılması, endoskopik olarak yapılan girişimlerde üretradan geçirilen optic aletlerin verdiği zarar ya da prostat büyümesi için yapılan endoskopik girişimler sırasında üretranın zedelenmesi bunun en iyi örnekleridir. Bunların yanısıra bel soğukluğu ve benzeri üretra enfeksiyonları da eskisi kadar sık olmasa da üretra darlığına yol açan diğer nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teşhis

Üretra darlığı ile birlikte olan şikayetler zor idrar yapma, ileri doğru attırmada azalma ve ince idrar yapma şeklindedir. Mesane tam boşaltılamıyorsa sık sık idrara çıkma olur. Bazı zamanlarda hiç idrar yapamama olabilir. Bu durumda üretradan dar yerin geçilerek sonda takılması ve idrarın dışarı alınması mümkün olmazsa göbek altından direk mesaneye ulaşan bir kateter takılması gereklidir (sistostomi).

İdrar akım hızının ölçülmesi, enfeksiyon ile ilgili testlerin yapılması ve hatta üretra içine ilaç verilerek röntgen çekilmesi (üretrografi) teşhis için yararlı olabilir. Ancak hem kesin teşhis için hem de aynı esnada gerekirse tedavi için optik bir alet yardımı ile üretra içinin görülmesi gereklidir(sisto-üretroskopi veya endoskopi).

Tedavi

Üretrada darlığın endoskopi ile görülmesinden sonra dar segmentin içeriden kesilerek açılmaya çalışılması en sık uygulanan tedavi yöntemidir (internal üretrotomi). Darlığın şiddetine ve dar olan segmentin uzunluğuna bağlı olarak sağlanacak olan yarar değişkendir, ancak erkekte üretra darlıklarının tedavi sonrasında da yenileme olasılığı her zaman mevcuttur.

Üretrada özellikle travmalar sonrası ortaya çıkan kısa segment şiddetli darlıklar için açık cerrahi ile dar yerin çıkarılması ve sağlam uçların ağızlaştırılması, gerekli olduğunda vücudun başka yerlerinden alınan dokuların köprü olarak kullanılması şeklinde bir ameliyat uygulanabilir (üretroplasti).

Son tedavi yöntemi olarak da uygun olan vakalarda, üretrada dar segmentin açık kalmasını sağlayacak bir tüpün (üretral stent) yerleştirilmesi sayılabilir.

Yorum yapın