Prostat Kanserinde Uygulanan Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Prostat kanserinde uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Prostat kanserinde hangi tedavi yöntemi uygulanmalıdır? Aslında bu sorunun net bir cevabı yoktur. Çünkü prostat kanserinde tedavi hastaya özeldir, yani her hastanın tedavisi, onun hastalığının bazı özelliklerine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişmektedir.

Prostat kanserinde tedavi seçiminde, kanserin büyüme hızı, yayılım durumu yani evresi, hastanın başka bir hastalığının olup olmadığı ve uygulanacak olan tedavinin etkinliği ve muhtemel yan etkileri göz önünde bulundurulur.

Prostat kanserinin tedavisinde  uygulanan bazı yöntemler bulunaktadır. Önemli olan doğru hastaya doğru tedavi yöntemini uygulamaktır.  Mevcut tedavi seçenekleri arasında; hastayı yakından izlemek, prostat ameliyatı, HIFU ve krioablasyon gibi fokal tedaviler, ışın tedavisi (radyoterapi), hormon tedavisi ve ilaç tedavisi (kemoterapi) bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin her biri tek başına kullanılabileceği gibi, bazen bir kaçı aynı anda birlikte de kullanılabilir.

Prostat Kanserinde Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Yakın İzlem

Bazı hastalarda, bazen hiç bir şey yapmadan hastayı takip etmek de bir tedavi seçeneği olabilir. Prostat kanseri bazı türleri hariç, genellikle yavaş büyüyen bir kanser türüdür. Bu yüzden, bazı hastaların aslında hiçbir zaman tedaviye ihtiyacı olmayabilir. Bu gibi hastalarda,  herhangi bir tedavi uygulamadan, prostattaki kanser yakın takibe alınabilir. Buna yakın izlem adı verilir. Kanser çok küçükse, herhangi bir soruna neden olmayacaksa ve oldukça yavaş büyüyeceğe benziyorsa, yakın izlem seçeneği uygulanabilir.

Prostat Bezinin Çıkarılması (Radikal Prostatektomi)

Prostat kanserinde en etkili tedavi yöntemi prostatın cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu işleme radikal prostatektomi ameliyatı adı verilir. Açık, laposkopik ve robotik yöntemlerle yapılabilir. Ameliyat için kanserin prostat bezi içinde olması yani başka organlara sıçramamış olması gerekir. Prostat ile birlikte meni kesesi ve gerekirse etraftaki lenf bezleri de çıkarılır. Eğer hastanın sertleşme sorunu yoksa ve kanser peniste sertleşme yapan sinirlere çok yakın değilse, ameliyat sırasında sertleşme sinirleri korunur. Buna sinir koruyucu ameliyat denir.

Radyasyon (Işın) Tedavisi

Prostat kanserinde ışın tedavisi, ya prostat ameliyatının yerine tedavi edici olarak ya da bazen ameliyat veya hormon tedavisi ile birlikte yardımcı ek tedavi yöntemi olarak kullanılır. Kemiğe sıçramış prostat kanserinde, kemik ağrılarının giderilmesi için de kullanılmaktadır. Prostat içindeki kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili  radyasyon ışınları kullanılır. Prostat kanserini tedavi etmek için radyasyon tedavisi dışarıdan ve içeriden (barakiterapi) olmak üzere  farklı şekillerde uygulanır. Işınlar, vücudun dışındaki bir makineden prostat bezine gönderilebilir. Bazen ise radyasyon tedavisi, her biri yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğünde olan ve ışın yayan küçük radyoaktif maddelerin prostat bezinin içine yerleştirilmesi şeklinde uygulanır.

Hormon Tedavisi

Hormon tedavisi, mestastatik prostat kanserinde yani başka organlara sıçrama olmuşsa uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hormon tedavisi ya testislerin cerrahi olarak çıkarılmasıyla ya da testislerde üretilen erkeklik hormonunun üretimini durduran ilaçlar verilerek uygulanır. Hormon tedavisi, aslında prostat kanserini iyileştirmez, sadece prostat kanser hücrelerinin büzüşmesine ve kanserin daha yavaş büyümesini sağlar. Hormon tedavisinin, cinsel istekte azalma, sertleşme sorunu, ateş basması, kemiklerin incelmesi ve kilo alma gibi bazı yan etkileri bulunmaktadır.

Kemoterapi Tedavisi

Kemoterapi, bazı ilaçlar kullanılarak kanser hücrelerinin  öldürülmesi ya da çoğalmalarının durdurulmasıdır. Bu ilaçlar damar yoluyla ya da hap şeklinde ağız yoluyla alınır. Kemoterapi, kanser prostat bezinin dışına yayılmışsa ve hormon tedavisi işe yaramıyorsa uygulanan bir tedavidir.

HIFU 
HIFU, yüksek enerjili ultrason dalgaları kullanılarak prostat bezindeki kanserli dokuların ortadan kaldırılması işlemidir. Bu işlemde sağlıklı prostat dokusu korunarak, sadece kanserli dokular ortadan kaldırılır. HIFU tedavisi, prostat kanserinin bez dışına çıkmadığı durumlarda kullanılan bir yöntemdir.

KRİYOTERAPİ (DONDURMA)

Kriyoterapi HIFU yöntemine benzer. Prostat bezi dışınan çıkmamış olan kanserlerde ya da ışın tedavisi sonrası tekrar eden kanserlerde kullanılabilir. Özellikle prostat içinde kanseri olan ancak sağlık sorunları nedeniyle ameliyatı riskli olan ve yaşam beklentisi 10 yıldan az olan yaşlı hastalarda tercih edilebilir.

Özetleyecek olursak;

Prostat kanserinde uygulanacak olan tedavi kişiye özeldir. Bir hasta için uygun olan tedavi, bir başka hasta için uygun olmayabilir. Tedavi seçiminde hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumu önemlidir. Kanserin prostat bezi dışına çıkmadığı durumlarda yani erken evrede, ameliyat, ışın tedavisi, HIFU ya da krioterapi uygulanabilir. Kanserin prostat dışına taştığı durumda ise hormon tedavisi uygulanır. Hastalık daha ileri safhada ve hormon tedavinse dirençli bir hale geldiyse, kemoterapi tedavisi önerilmektedir.

Yorum yapın