İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisi Nasıldır?

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisi, hastanın şikayetlerinin derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir.  Tedaviye karar vermede, hastanın şikâyetlerinin ne kadar şiddetli olduğu, bu şikayetlerin hastanın yaşam kalitesini ne kadar bozduğu önemlidir.

Prostat büyümesinin tedavisi için bazı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Örneğin, şikayetleri çok rahatsız edici olmayan hastalarda sadece takip önerilirken, şikayetleri biraz daha fazla olan hastalardaki seçenek ilaç tedavisidir. Şikâyetlerin şiddetli olduğu durumlarda ise prostatın büyüklüğüne göre kapalı ya da açık prostat ameliyatı önerilebilir. Hangi tedavinin uygulanacağına genellikle doktor ve hasta birlikte karar verir.

Prostat büyümesinde uygulanacak olan tedavi seçenekleri başlıca şunlardır;

a- Hastanın Takip Edilmesi

Eğer hastanın şikayetleri hafif derecede ise, hiçbir tedavi uygulanmaz ve hasta takip edilir. Hasta, prostat büyümesi hakkında bilgilendirilir. Hastalığının ne olduğu, neden olduğu, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda aydınlatılır. Yaşam tarzında ne gibi düzenlemeler yapması gerektiği anlatılır ve hasta belli aralıklarla kontrollere çağrılır. Bu kontroller sırasında hastaya bazı sorular sorulur ve gerekli hallerde idrar tahlili, işeme testi, PSA testi ve prostat muayenesi yapılır.

b- İlaç Tedavisi

Hastanın şikayetleri orta derecede ise bazı ilaçlar kullanılır. Prostat tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar şunlardır;

  • Alfa Blokerler: Bu grup ilaçlar prostat bezi içinde ve mesane boynunda bulunan düz kasları gevşeterek etki gösteriri. Bu kaslar gevşediğinde, idrar kanalındaki çıkım direnci azalır ve idrarın daha rahat bir şekilde çıkar. Bu grup ilaçlar etkisini kısa sürede gösterir. Bu ilaçlar prostat boyutunu küçültmezler.
  • 5-Alfa Redüktaz İnhibitörleri: Bu grup ilaçlar prostat bezini küçülterek etki gösterirler. Ancak bu etkilerinin görülebilmesi için en az 3-6 ay düzenli olarak kullanılmaları gerekir.
  • Fosfodiesteraz-5 İnhibitörleri: Sertleşme bozukluğunun tedavisinde kullanılan bu ilaçlar, prostat büyümesinin tedavisinde de kullanılırlar. 

c- Prostat Ameliyatı

İlaç tedavisi yetersiz kaldığında şikâyetleri ortadan kaldırmak ve idrar akımını arttırmak için prostat ameliyatı uygulanır. Prostat ameliyatları klasik ameliyatlar (açık ve kapalı ) ve lazerli prostat ameliyatları şeklinde uygulanabilir.

  • Açık Prostat Ameliyatı

Günümüzde çok nadir uygulanır. Prostat ileri derecede büyükse, aynı zamanda idrar kesesinde çok büyük taş ya da taşlar varsa, idrar kesesinde divertikül adı verilen balonlaşma mevcutsa açık prostat ameliyatı uygulanır. Göbek altından yaklaşık 4-5 cm’lik bir kesi ile girilir, idrar kesesi açılarak prostata ulaşılır ve prostatın büyüyen kısmı çıkarılır.

  • Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR Prostat)

Kapalı prostat ameliyatı, en sık kullanılan prostat ameliyatı şeklidir. Özel bir alet ile penisten girilerek gerçekleştirilir. Açık ameliyat kesisi olmadığı için hastanede kalma süresi daha kısadır. Hasta genellikle ertesi günü taburcu edilir.

  • Lazerle Prostat Ameliyatı

Greenlight Ameliyatı

GreenLight ameliyatında prostat dokusu lazer enerjisiyle buharlaştırılır. Bu ameliyatın en önemli dezavantajı, prostat dokusu buharlaşarak yok edildiği için patolojik inceleme için prostat dokusu alınamamasıdır.

HoLEP Ameliyatı

HoLEP yönteminin esası, büyüyen prostat dokusunu lazer enerjisi ile ayırma prensibine dayanır. Bu yöntemin klasik TUR prostat ameliyatından farkı, daha büyük prostatların çıkarılabilmesidir. Büyüyen prostat dokusu, lazer ile ayrılarak, mesane (idrar kesesi) içine atılır. Daha sonra mesane içine atılan bu prostat dokusu küçük parçalara ayrılarak dışarı alınır.

Özetle; iyi huylu prostat büyümesinin tedavisi, hastanın şikayetlerinin derecesine, prostatın büyüklüğüne, hastanın sağlık durumuna, isteğine ve cerrahın deneyimine bağlı olarak değişir.

Yorum yapın